Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σκούπες

5206753001140
Κιβ/Συσκ.:
/12
5206753001294
Κιβ/Συσκ.:
/12
5206753012368
Κιβ/Συσκ.:
/12
5206753001270
Κιβ/Συσκ.:
/12

Φαράσια

Κουβάδες

5206753001317
Κιβ/Συσκ.:
/25
5206753003434
Κιβ/Συσκ.:
/20

Βούρτσες

5206753029991
Κιβ/Συσκ.:
/16
5206753030034
Κιβ/Συσκ.:
/20
5206753030041
Κιβ/Συσκ.:
/6
8691858001107
Κιβ/Συσκ.:
/60-100
5206753003045
Κιβ/Συσκ.:
/24

Σφουγγαρίστρες

Πετάλ

Διάφορα Είδη Καθαρισμού

Αιωρούμενα